เกร็ดความรู้

การเลือกใช้ภาชนะเมลามีนที่มีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมกำกับ ซึ่งได้รับการวิเคราะห์ทดสอบ
ด้านความปลอดภัยเมื่อใช้บรรจุหรือสัมผัสกับอาหารรวมทั้งคุณสมบัติทางกายภาพในการใช้งานตามปกติต้อง
ไม่มีสารที่สกัดได้ใดๆ ในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคและภาชนะต้องมีคุณภาพที่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดไว้ คือ เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้มากที่สุด เพราะ
อันตรายที่เกิดจากปริมาณสารที่สูงเกินมาตรฐาน ที่มาจากภาชนะเมลามีนซึ่งปนเปื้อนมากับอาหารนั้น
มีอันตรายต่อร่างกายมากตัวอย่างเช่น ฟีนอล ฟอร์มาลดีไฮด์และ ตะกั่ว เป็นต้น

คุณสมบัติทางกายภาพของภาชนะเมลามีนต้องมีความทนกรดอ่อน ๆได้เมื่อทดสอบแล้วต้องไม่มีจุดหรือ
รอยฝ้าขาวที่ผิวของภาชนะ ภาชนะเมลามีนต้องสามารถทนความร้อนและอุณหภูมิสูงๆ ได้ดีในช่วง 99 - 121
องศาเซลเซียส เมื่อทดสอบแล้วภาชนะเมลามีนต้องไม่แตก บิดเบี้ยว ร้าว หรือมีรอยตำหนิใด ๆ ที่อาจเป็น
ผลเสียต่อการใช้งานการดูดซึมน้ำของภาชนะเมลามีนต้องมีอัตราต่ำเมื่อทดสอบแล้วการดูดซึมน้ำที่อุณหภูมิห้อง
ของภาชนะเมลามีนต้องไม่เกิน ร้อยละ 0.8 และการดูดซึมน้ำเดือดของภาชนะเมลามีนต้องไม่เกินร้อยละ 1.0
ภาชนะเมลามีนต้องมีความทนทานต่อแรง กระแทกได้เป็นอย่างดี เมื่อทดสอบแล้วภาชนะเมลามีนต้องไม่ร้าวหรือแตก

ภาชนะเมลามีนที่ได้รับการทดสอบแล้วต้องมีความทนกรดอ่อน ๆได้เป็นอย่างดี จึงสามารถนำไปบรรจุ
อาหารที่มีรสเปรี้ยว ซึ่งมีส่วนประกอบของกรดแอซิติก ได้สามารถทนความร้อนและอุณหภูมิสูงๆได้ดีทำให้
ภาชนะเมลามีนมีรูปทรงคงตัวดีไม่ แตก และบิดเบี้ยวได้ง่ายจึงเหมาะสมกับการนำไปบรรจุ อาหารร้อนได้เป็น
อย่างดี การดูดซึมน้ำของภาชนะเมลามีนที่ได้ รับการทดสอบแล้ว ต้องมีอัตราต่ำ จึงเหมาะสมกับการนำไปบรรจุ
อาหารเหลวได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติการดูดซึมน้ำต่ำ ของภาชนะเมลามีนทำให้ภาชนะเมลามีนมีสภาพการเป็น
ฉนวนสูงซึ่งนำไปประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าได้อีกด้วย ภาชนะเมลามีนที่ได้รับการทดสอบแล้วต้องมี
ความทนทานต่อแรงกระแทกเป็นอย่างดีจึงทำให้มีอายุในการใช้งานยาวนานไม่แตกหรือร้าวง่าย ผู้ผลิตสามารถ
พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อการส่งออกและส่งเสริมการขาย ส่วนผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง
สิทธิในการเลือกซื้อภาชนะเมลามีนที่มีตรามาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค

ไม่พบเนื้อหา
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้