แนะนำสินค้าใหม

Free Hit Couner
สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซค์ www.siammelamine.com ค่ะ


 

        
          Since 1963, Srithai Superware Pubilc Company Limited
has gained expertise with enormous experiences in Melamine
manufacturing and distribution for both domestic market &
export business. Srithai has offered vast varieties of quality
Melamine products for tableware,kichen utensils & sanitaryware
more than any other companies could compete with.
             Not only Srithai has dominated as Melamine business
leader in Thailand for decades, it also has become the world's
largest Melamine manufacturer. So far, our Superware brand has emerged globally to more than 80 coutries in every
continent of the word.
            The capabilies & expertise we developed have led us
to take another milestone in late 2003 to keep step closer with
the changing living environment in active, modern cities, such
as Bangkok & other big cities in the world. This environment enhances the increaasing needs of "Metro Living" for adult
consumers as well as modern families; thus, our ektra brand
has been originated and created to address these growing
needs.
          
The Company's vision is to create ektra brand to
represent Metro Living Lifestyle, an attractive expression for
urban consumers not just typical Melamineware, so that ektra
brand could be served as "New Product Generation For Metro Living"

100% Melamine Quality


High Durability
Scratch Resistance
Dishwasher Safe
(except from knife)
Food Contact Grade Color
Certified by :
High Safety Even For Kids
- Thailand Industrial Standard
Heat Resistance Up To 100ฺฺฺฺํฺ C
     Ministy of  Industry
Acid - Base Resistance
  - ISO 9001 : 2000 by URS


Enjoy your Life

 
 


 
 


 
 


 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2007 โดย บริษัท สยามเมลามีนมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
129/1 ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์. +66(0)2816-7701-8,  แฟกซ์ +66(0)2816-7784,  e-mail :melamine@ksc.th.com